Materialitzar la memòria

La cultura no s'atura

Exposició fotogràfica del segle passat del Comú al carrer, de Miquel Mercè.