Cal Pal és una de les construccions més representatives de l’arquitectura vernacular andorrana i de la qual es poden documentar vàries ampliacions al segle XVI i a començaments del segle XIX. La casa obre les portes com a espai de reflexió sociocultural vinculat al Patrimoni natural, cultural i paisatgístic d’Andorra. S’exhibeix l’exposició Primera pedra de l’artista Jordi Fulla.

Cal Pal