1.- Condicions generals i acceptació d’aquestes condicions

Les presents condicions generals regulen l’accés d’utilització de la pàgina web amb URL www.ordino.ad, titularitat del Comú d’Ordino, amb domicili a La Placeta, 1, Ordino, i amb adreça de correu electrònic comunicacio@ordino.ad.

L’accés a la pàgina web, amb utilització o no dels seus serveis que s’hi proposen, atribueix la condició d’usuari a aquell que la consulta, i implica l’acceptació expressa i plena de les condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present avís legal.

El Comú d’Ordino es reserva el dret d’efectuar a la pàgina web les modificacions i les actualitzacions que consideri oportunes. Igualment, el Comú podrà variar la configuració i les condicions d’accés i d’utilització, sense necessitat de previ avís.  Per consegüent, s’aconsella a l’usuari que llegeixi el present avís legal cada vegada que accedeixi a la pàgina web.

 2.- Objecte

La pàgina web del Comú ofereix a l’usuari accedir a diversa informació i continguts relacionats amb l’activitat del Comú i els serveis que proposa.

La informació i els continguts que s’hi mencionen tenen el caràcter orientatiu.

El Comú podrà modificar, ampliar o reduir la informació, els continguts i els serveis indicats.   

D’altra banda, la pàgina web pot contenir enllaços a webs aliens, que es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser de l’interès de l’usuari i que el Comú no gestiona ni controla en cap moment.

La inclusió d’aquests enllaços no implica en cap cas una vinculació entre el Comú i els titulars dels portals enllaçats. En aquest sentit, el Comú no assumirà cap responsabilitat directa o indirecta relacionada amb la licitud, la veracitat o la autenticitat dels serveis i continguts que deriven d’aquests enllaços i que són propietat de tercers, o que aquests tercers gestionen o controlen.

3.- Condicions d’accés i d’utilització de la pàgina web

La pàgina web és d’accés lliure i gratuït. No obstant això, la utilització d’alguns dels seus continguts suposa complementar formularis o sol·licituds administratives del Comú o d’alguna altra administració pública. 

L’usuari es compromet a comunicar al Comú dades verídiques i autèntiques a l’hora de complementar els formularis o sol·licituds administratives i en serà l’únic responsable.

D’altra banda, l’usuari serà responsable de l’activitat que porti a terme dins la pàgina web del Comú. En aquest sentit,  es compromet a fer-ne un bon ús, d’acord amb les condicions establertes en el present avís legal i la normativa aplicable.

L’usuari s’abstindrà d’accedir a la configuració i l’estructura de la pàgina web i els arxius dels servidors del Comú. Igualment li queda prohibit modificar o visualitzar aquests paràmetres.

L’usuari  respondrà, en l’àmbit civil i/o penal, de qualsevol incidència que estigui directament relacionada amb la seva activitat a la pàgina web o al servidor del Comú i que sigui conseqüència d’una negligència o d’un comportament intencionat.  

4.- Propietat intel·lectual

Tots els elements que apareixen a la pàgina web, sense limitacions (textos, fotografies, icones, música, sons, animacions, programari, nom de domini, marques, informació i continguts, entre d’altres), així com l’estructura, el disseny gràfic, la tecnologia, el software i els links són propietat del Comú d’Ordino o, si escau, de tercers, que n’han cedit els drets corresponents i, per tant, estan protegits per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

En cas que l’usuari vulgui fer actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la pàgina web, haurà de sol·licitar el consentiment previ del Comú.

El fet que l’usuari tingui accés als continguts i als serveis de la pàgina web no implica cap dret de transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, sense el previ consentiment i autorització del Comú o del tercer titular legítim del dret. 

L’usuari només podrà fer un ús privat i personal dels continguts de la pàgina web, és a dir que només podrà visualitzar i fer còpies dels continguts, havent de complir sempre amb la normativa aplicable en matèria de continguts digitals i propietat intel·lectual.

No es permet l’ús de la informació i dels continguts de la pàgina web per finalitats comercials o contràries a dret.

El Comú es reserva el dret d’exercir les accions legals, civils, penals i administratives que consideri adients en cas d’infracció o perjudici.

5.- Limitació i exclusió de garanties

El Comú no es farà responsable dels danys i perjudicis que es puguin produir arran de la consulta, utilització o descàrrega de la informació o continguts de la pàgina web i dels enllaços que es mencionen.

El Comú informa que es podran produir interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web. En aquest sentit, el Comú no es farà tampoc responsable de qualsevol tipus de dany i perjudicis que es puguin produir i que siguin conseqüència de la falta de disponibilitat o discontinuïtat en el funcionament de la pàgina web.

El formulari de contacte de la pàgina web i la contesta que el Comú pugui adreçar a l’usuari tenen el caràcter merament informatiu i en cap cas seran vinculats per a l’administració comunal.

6.- Protecció de dades personals i galetes

En compliment de la Llei qualificada de protecció de dades personals i els reglaments d’aplicació, s’informa l’usuari que qualsevol dada que es faciliti al Comú a través de la pàgina web serà tractada per la corporació amb les finalitats i les condicions definides en els seus registres d’activitat.

El responsable del fitxer és el Comú d’Ordino en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a La Placeta, 1, Ordino. L’adreça electrònica del delegat de protecció de dades personals és dpd@ordino.ad.

En compliment de la Llei de protecció de dades s’informa que l’usuari disposa del dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament previstos en l’esmentada normativa. Podreu exercir aquests drets de forma gratuïta, enviant un correu electrònic al delegat de protecció de dades. L’exercici del dret de rectificació, revocació i supressió de les dades no tindrà efectes retroactius.

En aquest enllaç (Política de privacitat) consta la informació relacionada amb el tractament de les dades personals, les finalitats i els drets que l’usuari pot exercir.

Tanmateix, s’informa que aquesta pàgina web recull galetes. Les galetes o “cookies” són una eina que utilitzen els servidors per emmagatzemar i recuperar informació sobre l’usuari. Les galetes o “cookies” son arxius que es poden descarregar a l’equip a través de pàgines web. Petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des d’on l’usuari accedeix a aquest lloc web i, que permeten, entre d’altres obtenir informació sobre la data, l’hora d’entrada de l’usuari en aquest lloc web i sobre els continguts seleccionats per l’usuari.

En aquest enllaç (Galetes o cookies), consten les explicacions oportunes relacionades amb aquesta eina digital.

 7.- Reserves

El Comú d’Ordino es reserva la facultat de interrompre o de denegar l’accés a la pàgina web a aquelles persones o usuaris que incompleixin les normes i condicions establertes en el present avis legal o infringeixin la normativa aplicable, i això sense necessitat de preavís o notificació.

8.- Compromisos

El Comú d’Ordino es compromet a donar una informació verídica i certa però no exhaustiva. En tot cas, no es facilitarà informació enganyosa o que pugui induir a error l’usuari.

Els errors formals o numèrics que es puguin trobar en els diferents continguts de la pàgina web no es consideraran informació enganyosa. En cas que existeixin errors d’aquests tipus, el Comú els corregirà en el més breu termini a fi de donar a l’usuari una informació i uns continguts clars i fidedignes.

9.- Legislació i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels tribunals andorrans.