2022
Del 27/02 al 10/04

Presentació de les propostes

Del 11/04 al 12/05

Preselecció de les propostes

Del 17/05 al 02/06

Exposició i votació de les propostes