Aportació de 800 mil euros al fons solidari de Govern

Les mesures de contenció inclouen destinar el 15% dels salaris a la Dinamització

El primer Consell de Comú presencial després de la Covid, celebrat al juny, va servir per aprovar la modificació extraordinària del pressupost i donar resposta a la situació d’emergència provocada per la Covid-19. Entre les mesures, destaca una partida excepcional per fer una aportació extraordinària al fons del Govern de 800 mil euros. Al pressupost es prioritzen les inversions i la dinamització de la parròquia per reactivar l’economia, amb una partida que es crearà amb la donació del 15% del salari de tots els membres del Consell. La revisió del pressupost preveu ajustar les previsions d’ingressos a la realitat recaptatòria de preus i taxes que es derivarà de la inactivitat temporal de diversos serveis, així com possibles bonificacions i caigudes censals dels diferents impostos comunals, amb una rebaixa de 617.118,78 euros, un 5,19% de reducció. Entre les bonificacions acordades també s’inclou l’impost de radicació d’activitats comercials i la taxa de serveis públics associada, amb una estimació de 47.286 euros. 

La revisió preveu un dèficit d‘1,4 milions d’euros, una situació que es finançarà amb la cancel·lació de partides de despesa corrent per un import de 108.403 euros, assessoraments tècnics i subvencions de caràcter esportiu i cultural. Es disposarà del romanent total de tresoreria de 2,95 milions. L’última consideració és autoritzar un nou endeutament que es formalitzarà mitjançant pòlisses de crèdit amb entitats financeres per un màxim de 2,08 milions. S’espera reduir l’endeutament a la meitat dins l’actual marc pressupostari i que durant els quatre anys no superi el 132% del sostre d’endeutament.

La consellera de Finances i Pressupost, Mar Coma, va exposar també la liquidació dels comptes del 2019, amb uns ingressos de 10.973.840,78 euros i unes despeses d’11.313.798,52 euros, el que suposa un dèficit liquidat de 339.957,74 euros. L’aprovació general va rebre la negativa del conseller de la minoria Enric Dolsa. S’ha liquidat el 76,90% de la despesa pressupostada inicialment. La despesa total liquidada ha estat superior a la del 2018 en un 7,24%, a causa, principalment, de l’increment de la despesa d’inversió.