Compliment del pla de sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

  Els cònsols d’Ordino, J. Àngel Mortés i Eva Choy, van presentar el balanç de les principals accions i línies d’actuació del Pla de sostenibilitat per a la parròquia d’Ordino, plantejades en reunió de poble el juliol del 2022. Es tracta del primer full de ruta al qual enguany es destinaran 2,2 milions d’euros del pressupost. De les línies d’actuació destaquen els estudis d’eficiència energètica per aplicar en edificis. Altres accions incloses en els quatre ODS motor (6, 12, 13, 15) són la reactivació del sector agropecuari i silvícola d’Ordino i l’assoliment d’una gestió sostenible dels recursos hídrics, per a la qual s’han fet els estudis de capacitat i l’aplicació de la telegestió a la xarxa d’aigua.

  A la presentació es van introduir els nous ODS motor (9, 10, 11) centrats en la gestió del territori, inclosos al segon full de ruta, en què es donarà prioritat a la continuïtat d’un model urbanístic sostenible, gràcies a la modificació i la revisió excepcional del POUP (ODS 11), la transformació digital i el Pla d’igualtat, amb polítiques inclusives com ara la implantació dels senyals de Parl’App a la Ruta del Ferro (ODS 9) i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’ACCO i en l’edifici d’habitatges del Comú. El compliment dels ODS i del Pla de sostenibilitat de la parròquia s’ha elaborat en dues fases i es basa en la millora contínua. El punt de partida va ser la declaració d’Ordino com a Reserva de la Biosfera.

  J. Àngel Mortés «La revisió excepcional del POUP i el canvi en la normativa urbanística que esperem tenir enllestit a final d’any comportarà el compliment de gran part del Pla de sostenibilitat, ja que afecta de manera transversal tots els reptes marcats»

  Eva Choy «Gran part dels objectius estan assolits, d’altres estan en curs, però hem complert amb la integració d’una política sostenible en la gestió política i territorial»

  L’ODS 9 (Indústria, innovació i infraestructures) té com a reptes «Incentivar i facilitar el desenvolupament de les energies renovables» i «Millorar l’accés a la innovació i a les tecnologies de la informació i la comunicació», paraigües per a la transformació digital i la implementació de l’administració electrònica que engloba el portal de la transparència i la ciberseguretat.

  L’ODS 10 (Reducció de les desigualtats) seran promoure la inclusió de totes les persones gràcies a la millora de l’accessibilitat i la senyalística per a la diversitat funcional; la igualtat d’oportunitats, on s’emmarcarà el Pla d’igualtat, i el foment dels espais de participació dels joves amb la creació del consell d’adolescents.

  L’ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles) i el segon full de ruta del Pla de sostenibilitat presentat el mes de maig. A més de treballar per un desenvolupament urbanístic sostenible, s’hi inclouen una millora de la mobilitat, amb exemples com el transport públic gratuït, i l’optimització en la gestió de residus.