Concurs d'idees per fer un projecte cultural a l'Esquella

Ordino obre un concurs d’idees per desenvolupar un projecte artístic al bosc de l’Esquella. La voluntat del departament de Cultura del Comú d’Ordino és fer atractiu un espai natural a través de l’art que pugui tenir un interès turístic i que s’identifiqui amb la parròquia. El
territori comprèn la zona boscosa que va de Segudet al Coll d’Ordino. Fins al 20 de maig tots els artistes nacionals residents a Andorra poden consultar el plec de bases publicat al BOPA per la participació al Concurs.

 El bosc artístic formarà part d’un projecte turístic i cultural, que ha de fer referència explícita a un aspecte cultural, tradicional o natural de la parròquia i s’haurà d’integrar al bosc. Una part del projecte haurà d’estar relacionada amb la llegenda del tió. El projecte escollit rebrà un primer premi de 1.000 euros i serà proposat per a la realització. S’atorgarà un segon premi de 500 euros, si el jurat ho troba oportú. El Comú d’Ordino portarà a terme la realització del projecte que no podrà superar l’import de 10.000 euros.