El Comú demana respectar les rutes de pastura del bestiar a la muntanya i l'activitat ramadera

El Comú d’Ordino fa una crida per aconseguir una bona convivència al medi natural, necessària per garantir les activitats ramaderes tradicionals a la muntanya, sobretot en època d’estiu.

Els ramaders han traslladat la seva preocupació al Comú després d’observar actituds incíviques que alteren el cicle natural dels animals que peixen durant l’estiu a les muntanyes i van canviant de zona en funció de les pastures. “Són rutes pastorals ancestrals que es fan amb el bestiar a l’estiu i aporten un gran benefici al territori i a la seva biodiversitat”, ha recordat el cònsol menor, Eduard Betriu, que també és coneixedor de la problemàtica.

La conservació del paisatge, el manteniment de les muntanyes i la minimització del risc d’incendis són algunes de les contribucions que aquestes pràctiques tradicionals ramaderes aporten a la comunitat. La parròquia d’Ordino, Reserva de la Biosfera des del 2020, atrau cada vegada més turisme i activitats lúdiques a la muntanya. Mantenir la prudència i la distància amb els ramats, respectar els tancats i no deixar els passos ramaders oberts són algunes de les recomanacions que es fan des del sector. Un dels perjudicis més greus és la possible contaminació de les pastures amb la femta de gos, que pot arribar a provocar l’avortament durant la gestació bovina.