El Comú destinarà 5,7 M € al capítol d'inversions dels propers quatre anys

La sessió de Consell del novembre es va centrar en l’aprovació del pressupost per al 2017, amb l’abstenció de la minoria. En el nou exercici es preveu uns ingressos d’11.128.814,84 euros, dels quals es destinaran a despesa corrent 7.231.296,84 euros, a inversió 2.105.874,73 euros i 2.721.300 euros a actius i passius financers. “No hi han hagut grans variacions respecte al marc pressupostari presentat en 2016”, va definir la consellera de Finances Maria del Mar Coma. Les inversions previstes per al marc pressupostari dels propers 4 anys estan sobre els 5,7 milions i les més importants continuen sent les mateixes presentades l’any passat. L’objecte d‘aquestes inversions seran la remodelació de les escoles velles, de la qual ja s’ha licitat i adjudicat les obres que s’iniciaran al 2017 i s’acabaran al 2019; les reformes imminents que consolidaran la reestructuració del CEO i la xarxa de calor per abastir d’altres edificis públics com les escoles velles.

Rebaixar l'endeutament continua sent una prioritat per aquest Comú i s’ha previst el retorn d’aproximadament 1 milió d’euros cada any per així deixar, l’any 2019, el deute del Comú en 12,5 milions d’euros que juntament amb l’endeutament de SECNOA quedarà en 17,5 milions d’euros i que correspondrà al 159.84% del sostre d’endeutament. Durant aquest mandat es preveu estar sempre per sota del 180% del sostre d’endeutament pel que no hi ha previst aplicar la regla de la depesa corrent que limitaria el correcte funcionament del Comú. En aquest pressupost pel 2017, al igual que s’havia fet en exercicis anteriors, es continua fent èmfasi en la contenció i optimització de la despesa, i no s’exclourà cap servei comunal ni les aportacions a SECNOA. Aquest capítol ha despertat l’escepticisme de la minoria que també ha destacat el dèficit previst de 929.656, 73 euros euros tot i que aquest no incrementarà l’endeutament i s’equilibrarà amb el romanent de tresoreria.