El Consell aprova en 11, 1 milions el pressupost del 2016

En la sessió de Consell de Comú del passat 17 de març es va aprovar el pressupost per al 2016 amb l’abstenció de la minoria, per un import d’11.128.541,60 euros dels quals es destinaran a despesa corrent 7.418.013,60 euros, a inversió 1.245.209 eur i a actius i passius financers, 2.465.319 euros. Per primera vegada abans d’elaborar els pressupostos comunals, i tal i com preveu la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostaria i fiscal, coneguda com la “regla d’or”,  s’ha elaborat un marc pressupostari pels pròxims 4 anys, una projecció dels comptes que l’equip comunal ha previst pel període del mandat 2016/2019.

“S’ha volgut ser molt prudent, i en aquest sentit s’ha marcat una tendència continuista amb el que s’ha vingut fent fins ara, on els ingressos i les despeses estaran sobre els mateixos imports”, va explicar la consellera de Finances, Maria del Mar Coma, durant la seva intervenció. Es preveuen unes inversions totals pels quatre anys de mandat de 5,7 milions, i aquestes inversions aniran destinades a la remodelació de les Escoles velles; algunes millores que completen la reforma del CEO, relatives a la teulada i els vestidors, entre d'altres. Per últim, es continuarà invertint en projectes d’eficiència energètica i xarxa de calor aprofitant el sistema recentment instal·lat al Centre Esportiu.

El Comú preveu fer un retorn de deute anual d'aproximadament un milió d’euros, que deixarà, a l’any 2019, el deute del Comú en 12,5 milions, que juntament amb l’endeutament de SECNOA quedarà en 17,5 milions. Cal recordar que l’endeutament que es rebaixa correspon al préstec que  l’any 2008 es va haver de formalitzar a 25 anys d’un import de 24 milions d’euros. Cal dir també que aquest Comú preveu estar, durant tot el mandat, per sota del 180% del sostre d’endeutament per així no haver d’aplicar la regla de la depesa corrent, prevista en l’article 16 de la llei 32/2014, que dificultaria el funcionament del Comú.

Cal destacar en l’apartat de depeses corrents, la dotació de 322.000 euros que es preveu pels treballs de revisió del pla d’urbanisme. Les inversions previstes pel 2016 es destinarà 227.000 € a les millores energètiques, que ens han de procurar una moderació de la despesa. En aquest sentit es reformarà la teulada del Centre Esportiu. S’iniciarà també aquest any la remodelació de les escoles velles amb l’estudi i començament de les obres amb 200.000 €. Es continuarà invertint en millores en la parròquia com els ponts del Mas d’en Soler i de les Moles.