El consell aprova un pressupost equilibrat amb 11.160.788, 39 EUR per al 2015

En la sessió de consell celebrada aquesta tarda s’ha aprovat el pressupost per al 2015 d’11.160.788,39 €, un 8,71% inferior al del 2014. El conseller de Finances Jordi Ordóñez ha definit el pressupost com equilibrat, fent èmfasi en que, com els exercicis anteriors, no s’exclouen del pressupost cap dels serveis comunals ni les aportacions a la societat SECNOA del camp de neu, pel que tradueix la totalitat dels compromisos de l’administració de cara al 2015.

La rebaixa del pressupost en relació al 2014 ve donada per ser el primer pressupost des de fa tres anys que no inclou els imports per ingrés de l’impost de construcció deLa Querola. Elsaltres ingressos consideren un augment important en l’ITP basat en les estimacions dels anys anteriors. El pressupost és continuista quant a la contenció de la despesa corrent. Aquesta ascendeix a 7.095.863,39 € i es preveu equivalent a la de l’any anterior (+0,08%) a causa de la racionalització duta a terme els darrers exercicis i s’exposa la necessitat de seguir finançant-la amb part de les transferències de govern assignades a inversió.

La partida destinada a inversió, de 1.323.025,00 euros presenta la rebaixa més important per equilibrar el pressupost, un 45% inferior al del 2014. Una vegada realitzada la reforma estructural del centre esportiu amb les millores energètiques escaients, ara es donarà continuïtat a la millora d’equipaments per mantenir la qualitat del servei amb l’augment dels més de 400 nous socis durant el 2014. S’invertirà també en millores d’accessos amb un pont a les Salines per compromisos adquirits a finals dels 90 per les administracions anteriors i es reserva un crèdit important per la possibilitat de reubicar els serveis socio-educatius amb una millora important en tots els aspectes de la seva eficiència. Tampoc es deixa d’invertir en la millora de les infraestructures existents.