Els resultats de l'estudi de creixement urbanístic condueixen a la modificació del POUP

Reunió de Poble per exposar els projectes del Pla de Sostenibilitat

La modificació del POUP és un acte de responsabilitat política per poder redefinir el model de creixement urbanístic sostenible. S’ha presentat el full de ruta alineat als ODS per a la gestió de la Reserva de la Biosfera. Ordino s’encamina per a ser la parròquia més sostenible d’Andorra.

El Comú d’Ordino ha presentat aquest vespre a la reunió de poble els dos projectes que s’emmarquen en el pla de sostenibilitat de la parròquia, que es treballen des de fa un any. Els dos grans projectes són el full de ruta de sostenibilitat per a la gestió de la Reserva de la Biosfera alineat amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i els resultats de l’estudi de creixement urbanístic sostenible de la parròquia, que porten com a conclusió la modificació del POUP amb l’objectiu d’ordenar el creixement urbanístic actual. Tal com ha afirmat  Àngel Mortés, cònsol major,  “la nostra màxima responsabilitat és gestionar correctament el nostre territori i la nostra política per vetllar i garantir una herència territorial de qualitat per a les pròximes generacions”. Ordino, s’encamina així, a ser la parròquia capdavantera en sostenibilitat d’Andorra.

Davant la preocupació pel significatiu creixement urbanístic, el Comú va demanar fer l’estudi de creixement urbanístic sostenible. Els resultats de l’informe han de servir per prendre les decisions més adequades i així, garantir la qualitat de vida i benestar de la parròquia i, preservar l’entorn més immediat. Hem de prendre consciència que Ordino ja és un territori de la Biosfera i cal actuar conseqüentment. El repte del Comú és trobar l’equilibri entre el creixement urbanístic i la preservació de l’atractiu més important de la parròquia, el patrimoni natural.