Ordino posa en marxa un Pla de sostenibilitat per a la parròquia, Reserva de la Biosfera, i per a l'alineament amb l'agenda 2030

El Comú presenta el seu compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). El projecte Reserva de la Biosfera i un creixement urbanístic sostenible són els principals eixos de treball. L’objectiu és fer de la sostenibilitat una gestió política i territorial a llarg termini.

El Comú d’Ordino ha posat en marxa un Pla de Sostenibilitat per a la parròquia d’Ordino, Reserva de la biosfera per alinear-se amb l’Agenda 2030. Així és com ha concretat el seu compromís amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides que inclouen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquest full de ruta es basarà en dos eixos principals, el projecte de la Reserva de la Biosfera i en un creixement urbanístic sostenible. L’objectiu final és fer de la sostenibilitat una gestió política i territorial a mitjà i llarg termini.

El Comú d’Ordino va iniciar l’any 2019 el procés de candidatura per al reconeixement de la parròquia com la primera reserva de la biosfera a escala nacional i la segona a escala dels Pirineus. L’octubre del 2020 la Vall d’Ordino va ser designada oficialment per la UNESCO com reserva de la biosfera. Aquesta fita representa una gran responsabilitat per al Comú, i reforça el seu compromís d’encaminar la seva gestió cap a la sostenibilitat. En paraules del cònsol Major, J. Àngel Mortés: “La nostra màxima responsabilitat és gestionar de forma sostenible el nostre territori per vetllar i garantir una herència territorial de qualitat per a les pròximes generacions d’Andorra”.

Amb aquest objectiu, el Comú ha decidit endegar un pla transversal per preservar el territori i fer-ne una gestió orientada a la sostenibilitat a llarg termini. El pla contempla dues grans línies de treball, vetllar per la cura i manteniment del territori com a reserva de la Biosfera i també, es treballarà l’objectiu i aspiració d’assolir un creixement urbanístic sostenible com a parròquia. En aquest sentit, una de les primeres accions que s’estan duent a terme és un estudi del creixement urbanístic a la parròquia que permeti analitzar el sostre urbanístic en aquest moment expansiu de la construcció, sense malmetre l’equilibri amb l’entorn.

Prèviament a la definició del Pla de Sostenibilitat per a la parròquia d’Ordino - Reserva de la biosfera, s’ha realitzat una diagnosi d’alineament amb els ODS. Un cop feta l’aproximació, s’ha decidit prioritzar quatre ODS: l’ODS 6, aigua neta i sanejament, l’ODS 12, producció i consum responsables, l’ODS 13, acció climàtica i l’ODS 15, vida d’ecosistemes terrestres com els ODS més rellevants per treballar la millora contínua en aquest compromís de la sostenibilitat en el marc de la Reserva de la Biosfera.

Logo_OrdinoBiosfera_Reserva.jpg 6cat.png 12cat.jpg 13cat.jpg 15cat.jpg

       

Paral·lelament, i dins del projecte d’alineament amb l’Agenda 2030, el Comú també ha decidit realitzar un estudi d’urbanisme per disposar d’una imatge actual per tal de poder identificar aquelles mesures i línies bàsiques per a la gestió de l’urbanisme amb criteris de sostenibilitat mediambiental i social. Així, es vol valorar la capacitat de càrrega de la parròquia per a sostenir el creixement de nova demanda d’habitatges en el futur. Per aquest motiu, s’està fent un anàlisi demogràfic i un anàlisi mediambiental i se’n definiran unes línies d’actuació i un full de ruta centrat en els sistemes urbans resilients i eficients, la planificació i tipologia d’habitatge a potenciar i la relació amb el plantejament urbanístic, la renovació funcional i energètica del parc d’habitatge, la mobilitat sostenible i la relació amb el patrimoni natural.

L’estudi i les accions que se’n derivin donaran resposta als següents eixos:

qadre2.jpg

El pla i el full de ruta de sostenibilitat i d’alineament amb els ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides té la voluntat de ser un projecte participatiu i col·laboratiu amb tots els actors. Es treballarà de forma transversal amb tot l’equip comunal per assolir l’objectiu final d’assolir una gestió política i territorial sostenible per preservar així al màxim, l’actual entorn natural  fent que es mantingui com l’atractiu principal de la parròquia. Addicionalment, en el marc de la gestió de la parròquia s’aniran abordant altres ODS  per donar compliment a l’Agenda 2030 i a una millora contínua.