La biomassa lidera el consum energètic al CEO

El canvi de tendència aporta un estalvi de 47.000 euros

L’aposta per l’ús de les energies renovables al CEO es consolida després que aquesta fos una prioritat en el pla estratègic de reforma de l’equipament. La introducció d’alternatives al combustible fòssil l’any 2014 situa el consum de biomassa en primer lloc (54%), seguit de l’elèctrica (31%), el gasoil (13%), i per últim, la solar tèrmica (2%). Les dades revelen un estalvi de 47.000 euros durant el 2017 tot i l’evolució de la freqüentació d’usuaris que influeixen directament en el consum elèctric i en la calefacció. Cal remarcar com s’ha invertit el percentatge de consum d’energies fòssils a renovables. Abans de la inversió (2013) el gasoil ocupava el 93% dels consums i l’energia elèctrica el 7% restant. 

Una altra dada destacable que registra el balanç realitzat per Medi Ambient és la disminució de les emissions de CO² que passa dels 426 kg del 2013 al 152 kg del 2017. El balanç energètic ha tingut en compte alguns factors que poden fer variar els consums com el preu del gasoil, que des del 2013 registra una davallada del 28,68%. La caldera de biomassa es troba al 50% de la seva capacitat, fet que en un futur a mig termini ha de permetre abastir d’energia altres edificis públics pròxims a través de la futura xarxa de calor com la Casa Pairal i les Escoles velles que acollirà el nou edifici sociocultural. L’objectiu és arribar també a la distribució per a privats.