J. Àngel Mortés: 'Defensem un model de parròquia sostenible'

Repassem amb el cònsol major la feina feta, els projectes assolits i alguna assignatura pendent. L’escolta a la ciutadania i la capacitat de negociació han estat punts forts del seu mandat. Una vintena de reunions veïnals i quatre reunions de poble avalen aquest tarannà proactiu per respondre a les inquietuds i els reptes que planteja la gestió de la parròquia. 

- Quina valoració en fa, un any després, de la signatura de Secnoa per trobar la viabilitat econòmica a l’estació d’Arcalís?

Estem molt satisfets d’haver aconseguit un acord per a Secnoa en el seu camí cap a l’autosuficiència i la viabilitat gràcies a l’entrada de capital privat. Un any després podem dir que s’ha obert un horitzó d’expectatives per a la parròquia d’Ordino. Hem viscut la primera temporada d’aquesta nova etapa i els números han estat molt positius. El que és evident és que Arcalís ha guanyat notorietat en el món de la neu, i el client, que és per a qui es treballa, ara té una oferta més àmplia. El sector de la neu és el motor d’aquest país i nosaltres hem sumat, ara som presents a les dues valls. Hem passat de ser una estació petita a ser el complement perfecte i exclusiu d’una estació gran. L’encaix a les Valls del Nord continuarà amb un forfet conjunt, i en aquest marge de temps pactat veurem com evolucionen els hàbits de consum del client.

 - Aquesta fita ha estat la satisfacció més gran del mandat?

Diria que sí. El deute d’Arcalís ha estat una de les càrregues més importants a les quals havia de fer front el Comú d’Ordino, i la capacitat inversora estava molt limitada.

- Revalidat com a candidat d’ACO-DA per a les properes eleccions, en què voldria centrar el pròxim mandat?

D’entrada a donar continuïtat als projectes i inversions que s’han posat en marxa. La candidatura de la Biosfera és una iniciativa molt engrescadora, i fer realitat la Casa de la Muntanya també entra en les prioritats del pròxim mandat. Tots dos projectes van a parar al mateix lloc, que és valorar el nostre medi natural i la seva preservació sense girar l’esquena al progrés i al creixement. La tecnologia tindrà un paper primordial a la Casa de la Muntanya, on es veuran representats tots els agents socials que intervenen directament en el medi. Els pagesos i ramaders, sens dubte, i les disciplines esportives de muntanya. Respecte al dossier de la biosfera, s’aprova per Consell el 19 de setembre i llavors presentarem la candidatura. La seva acceptació comportaria el garant de la qualitat de vida que ja té la parròquia i reforçaria aquest equilibri aconseguit entre desenvolupament econòmic i patrimoni natural i cultural.  

- Fa gairebé quatre anys va definir el seu equip com una combinació d’experiència política i renovació, totes persones compromeses. Apostarà per la mateixa configuració?

Sens dubte, és una combinació que ha donat els seus fruits i ha funcionat. En qualsevol cas, treballarem amb els mateixos objectius, des de les noves idees, amb el coneixement i l’experiència que puguem aportar. Un altre punt important és crear un equip plural i complementari, amb els perfils adaptats a cada conselleria.    

- Ningú pot negar que ha complert el que va prometre, ‘donar prioritat a les inversions necessàries sense generar nou endeutament i millorar la qualitat dels serveis’.

L’Estudi i el CEO han estat les inversions més importants, anunciades i madurades fins a portar-les a terme. Pel que fa al Centre, encara ocuparà gran part del proper mandat, també per complir amb la premissa de no hipotecar les generacions futures. Totes les inversions que s’han fet han estat realistes. I pel que fa a l’edifici sociocultural, en part era també un compromís, ja que hem recuperat un edifici cèntric i d’importància històrica, des del punt de vista del patrimoni cultural i també des del vessant emocional, per la vinculació que diferents generacions d’ordinencs hem tingut amb aquest edifici. Ens sentim orgullosos d’haver-li tornat l’activitat sociocultural; a més, amb la proximitat de les Escoles, facilita els desplaçaments dels més petits que van a la biblioteca, la ludoescola o a les activitats de La Capsa.

Per descomptat, frenar l’endeutament ha estat un compromís per a nosaltres des del minut zero. M’agradaria recordar que l’endeutament comunal en els últims set anys ha disminuït en 7.670.978 euros, un 36%, a un ritme d’1.095.854 de mitjana anual. El deute de Secnoa canvia radicalment a partir de l’1 de juny de 2018 amb l’entrada en vigor de la nova concessió del Camp de neu Ordino-Arcalís a favor de Secnoa, SAU i la nova composició accionarial d’aquesta societat, que atorga el 24% al Comú i el 76% a l’empresa SAETDE, la qual cosa significa variar la forma de calcular l’import que s’ha de consolidar amb el Comú. En el dia d’avui no es disposa del balanç tancat el 31 de maig de 2019 de Secnoa per poder valorar l’efecte definitiu sobre el sostre d’endeutament comunal consolidat.

 - Sembla que l’Hotel Casamanya tornarà a tenir vida gràcies a l’acord amb el Quart, propietari de l’edifici històric.

El conveni que es va signar amb el Quart permet la gestió d’alguns dels seus béns, entre els quals l’Hotel Casamanya, i la cessió d’ús sempre que sigui d’interès públic. Ha de quedar molt clar que la propietat de l’Hotel Casamanya i la seva competència són del Quart i no del Comú d’Ordino. Es tracta d’un altre edifici singular i emblemàtic de la parròquia i del poble d’Ordino que necessita un ús. El Comú ha fet una proposta per concretar la necessitat de concentrar tots els departaments en un mateix edifici. De moment és una proposta que està sobre la taula. S’ha designat un equip de treball, per part del Quart i del Comú, i en aquests moments s’estan avaluant les necessitats. A partir del setembre començarem les reunions per a les negociacions, que esperem que arribin a bon port. Traslladar les dependències comunals a l’Hotel Casamanya implica la recuperació i la pervivència d’un edifici històric, igual que les Escoles Velles és un bé d’interès cultural catalogat per la seva arquitectura del granit. El trasllat comportaria tornar a la plaça Major més vida i comerç. 

- La via pública ha estat objecte de moltes millores aquests quatre anys?

Just vam començar el mandat amb l’eixamplament de la CG-3 i això, per a la parròquia, ha estat un abans i un després. S’ha millorat en molts aspectes, no només amb l’eixamplament, sinó també amb més seguretat per als vianants, les rotondes, la reparació i el manteniment dels ponts, els semàfors per reduir la velocitat. S’ha fet una intervenció també a la carretera de Sorteny, la CS-370, molt necessària, ja que a causa d’esllavissades hi havia rocs molt grans enmig de la calçada que podien arribar a dificultar el pas i algunes maniobres. S’ha fet també l’estabilització de les pedres de la muntanya, mitjançant una malla metàl·lica de triple subjecció i els corresponents tirants. També s’han hagut de tornar a asfaltar zones de la carretera que estaven en mal estat, a més del sobreample de la carretera, on s’habilitaran cinc places d’aparcament. Aquestes millores repercuteixen directament en l’impuls que s’ha donat al Parc, al marge de les accions pròpies del vintè aniversari.

Altres millores han estat el reforç de l’enllumenat públic, la substitució de la xarxa de marquesines a les parades de bus i la renovació de contenidors selectius. Al final, el que ens importa és el dia a dia de les persones, i els serveis públics formen part de la qualitat de vida que tenim. No voldria deixar de recordar l’atenció que ha rebut el camí ral en el projecte nacional de vies verdes per part de Govern; hem aconseguit unir tots els trams, l’últim entre Ansalonga i la Cortinada, que ha estat un encert per als habitants d’Ordino i per a tothom que busqui trams per caminar a la natura de baixa dificultat.

- L’incentiu del transport públic ha estat inèdit, amb el nou servei de bus parroquial.

L’administració ha fet una aposta clara per la mobilitat més sostenible i per donar l’oportunitat a tota la població, sense exclusió de ningú, d’utilitzar el transport públic. Tenim, i volem, una parròquia neta en què el paisatge és el valor principal. El creixement de la població els últims anys i les necessitats de la societat són ara unes altres. Ha estat una aposta valenta de l’administració, i penso que som els primers que hem de donar exemple. El preu del transport respon a una clara voluntat política d’invertir en una mobilitat més sostenible. Evidentment és un preu simbòlic, però una tarifa de vint cèntims motiva els usuaris. En els tres mesos de funcionament, la satisfacció és total. Tampoc podem oblidar que amb el bus oferim als usuaris transport públic fins al Parc natural de la vall de Sorteny.

- Quant a mobilitat sostenible, hi ha hagut altres mesures destacades.

Efectivament, una altra acció ha estat el tancament de la CG-3 a Arcalís, una decisió consensuada amb el camp de neu i aprovada a la Taula de Mobilitat, que dona resposta al col·lectiu ciclista i al boom que està vivint aquest esport a les nostres valls. No podem oblidar, a més, que la coma del Forat ha estat meta del Tour tres vegades i és un port mític per a l’afició ciclista. És una manera de dir que ens importa el paisatge i volem donar-li el valor que es mereix. La restricció és estacional i horària, entre el 15 de juny i el 15 de setembre i entre les 8.30 i les 17.30 h. L’accés a la part alta de l’estació en aquests horaris ha estat coberta durant l’estiu amb el telecabina Tristaina, que és gratuït per a tots els residents a Andorra.

- La política que s’ha seguit als aparcaments no ha estat rebuda per tothom de la mateixa manera.

És lògic, perquè la gestió s’ha actualitzat amb el sistema per barrera en el control d’accés i això implica un cost per a l’usuari. La problemàtica de l’aparcament, per exemple a les Massanelles, a la Cortinada, s’ha resolt amb la creació de 90 places noves; a Ordino poble, el més recent ha estat el de Plana de Babot. I cal destacar l’aparcament d’Arans de 20 places, el del Serrat amb 80 places i un avantprojecte a Sornàs, en el qual es treballa actualment. En total s’hauran creat més de 200 places en els últims quatre anys. La barrera és un tema ineludible, ja que la plataforma intermodal demana el control a totes les parròquies del nombre de places. Des del primer moment, Ordino ha seguit una política d’abonaments mensuals, trimestrals i anuals molt econòmics per a tots els residents. No podem oblidar, tampoc, que la majoria dels terrenys són d’un propietari que els lloga al Comú, i no podem finançar aquest cost.

 - L’aprovació del Pla d’Urbanisme és imminent?

Així és, posem fi a la moratòria de fa un any, i esperem aprovar el nou POUP definitivament aquesta mateixa tardor. Hi ha canvis importants, com el permís per fer més places hoteleres, en edificacions que hauran de destinar un 66% a zona verda, voldria remarcar-ho. Perquè més capacitat no necessàriament vol dir més impacte mediambiental, almenys en aquest cas. Donem solució a una manca de llits per a les pernoctacions. En qualsevol cas, no sortim del model sostenible que volem i defensem per a la nostra parròquia. El temps ens ha donat la raó i els nostres predecessors no es van equivocar quan van apostar per un urbanisme sostenible.