L’Hotel Casamanya i l’aparcament vertical, inversions més rellevants del 2023

El pressupost de la parròquia d’Ordino per a l’últim any de mandat es va aprovar en l’últim consell de l’any, el Tradicional dels Sants Innocents, amb el consens del conseller de la minoria, Jean Michel Armengol, en representació de Movem Ordino, i el vot en contra d’Enric Dolsa, conseller de X’ Ordino, que sí que va acceptar el marc pressupostari. En la mateixa sessió es va aprovar el conveni de col·laboració i cessió temporal d’ús entre el Govern, el Comú i el Quart d’Ordino en relació amb l’Hotel Casamanya, un acord històric per a la recuperació de l’edifici, bé d’interès inclòs en l’inventari general del patrimoni cultural.

L’exercici del 2023 preveu uns ingressos de 15.141.770 euros, dels quals es destinaran a despesa corrent 11.740.095 euros, a inversió 5.607.426 euros i a transferència de capital, 1.560.227 euros. El dèficit que es generarà, previst en 4,8 milions d’euros, es cobrirà amb el romanent de tresoreria disponible del Comú, per la qual cosa no caldrà contractar nou endeutament. El cònsol major ha destacat la rebaixa de l’endeutament, que arriba cada any al milió d’euros. L’increment dels preus públics s’actualitza per sota del 5% per reduir al màxim l’impacte en les economies familiars, «en molts casos no arribem ni al 3,5%, i ha estat molt mesurat per la conjuntura actual», ha dit la consellera de Finances, Maria del Mar Coma.

Pel que fa a les inversions, en destaca: la construcció de l’aparcament vertical a la UA21, amb una primera aportació de 3 milions d’euros aquest any. Aquesta inversió s’ha programat amb un pluriennal de dos anys (2023 i 2024). Pel que fa a la inversió del nou aparcament, el conseller Dolsa la considera prescindible en aquests moments, mentre que Mortés ha destacat que resol una mancança de places en un terreny que serà propietat del Comú.

Els números presentats han obtingut el vistiplau i el vot favorable del conseller Joan Miquel Armengol, que ha celebrat que es doni llum verda a la recuperació de l’Hotel Casamanya. Per a la remodelació de l’edifici, es destinarà una inversió pluriennal de tres anys fins al 2025. Durant el 2023, la xifra destinada serà de 312.500 euros.

Les inversions per a la millora de l’eficiència energètica seran de 161.000 euros. Quant a les inversions de via pública, es destinaran a la refecció de les voravies de la parròquia 602.000 euros, i a l’ampliació del camí del riu de Sornàs, 190.000 euros. També destaquen diferents actuacions al Prat de Call i en altres parcs infantils, amb un import de 73.000 euros. Un dels projectes importants de la legislatura, la implantació de l’administració electrònica, rebrà 105.000 euros el 2023 per invertir en el programari informàtic. Tanca el capítol d’inversions la mancomunitat de serveis, amb un import d’1.466.158 euros.

Quant a la despesa corrent prevista, destaquen, entre d’altres, les partides següents: intervencions de reformes per eficiència energètica en els edificis públics; increment dels estudis a realitzar en compliment de les obligacions d’eficiència energètica i amb relació als plans de sostenibilitat nacional; augment del contracte de manteniment d’equips i sistemes informàtics derivats de la implantació de l’administració electrònica, i els contractes de lloguer d’equipaments i serveis, en lloc d’invertir en compra. L’arrendament de vehicles en lloc de compra i el cost dels subministraments d’electricitat i carburants, producte de l’actual crisi energètica global, es recullen també en aquest capítol de despeses. Es redueixen mínimament les subvencions corrents, un 1,26%. Pel que fa a l’endeutament, es preveu el retorn d’uns 985.000 euros. A un any vista, el 31 de desembre de 2023, l’endeutament del Comú es preveu que serà de 8.746.965 euros que, juntament amb la part que li correspon al Comú de l’endeutament de SECNOA, uns 2.900.000 euros, situarà l’endeutament total en 11.646.965 euros, que suposa un 93,14% del sostre d’endeutament.

 Vegeu quadre resum del pressupost