Més protecció de la biodiversitat per al Parc natural de la vall de Sorteny

El nou Pla rector del Parc natural de la vall de Sorteny ha entrat en vigor després de la seva publicació al bopa aquest dimecres 3 d'abril i inclou noves mesures de protecció del medi.
A principi de cada legislatura s'aprova aquest pla per un període de quatre anys, previ acord de l'òrgan rector del parc natural, que recull les normés de gestió de l'espai natural protegit amb actualitzacions que es consideren adequades per adaptar-se a les noves necessitats observades com per exemple la presència de noves espècies invasores, l'augment de la presència de gossos i
l'ús de drons.
És per aquest motiu que en el pla rector d'aquest mandat s'ha introduït la prohibició del bany en l'estany de l'Estanyó i els rius, s'ha regulat la presència de gossos que han d'anar lligats a tota l'àrea, i s'ha prohibit l'enlairament i aterratge de drons sense prèvia autorització.
Des del departament d'Agricultura i Medi Ambient del comú d'Ordino es pretén evitar l’arribada de l’alga invasora moc de roca al Parc; present ja en zones circumdants, que no és tòxica.. però pot ocasionar perjudicis per a la resta d'espècies que no estan adaptades a conviure-hi i aquest fet altera l'equilibri natural de l'ecosistema. En aquest sentit, cal recordar que els ecosistemes aquàtics d'alta muntanya són molt fràgils i per aquest motiu es forma part de la convenció internacional Ramsar per a la protecció de les zones humides.
El bany de persones, animals domèstics, així com altres pràctiques aquàtiques que impliquin surar en la superfície impliquen la possible adhesió d'aquesta alga a la pell, a la roba o al plàstic i una posterior transferència a una altra zona facilitant la seva proliferació. És per aquest motiu que s'ha decidit prohibir el bany com ja passa a altres indrets protegits del Pirineu, especialment a Catalunya.
Pel que fa a la decisió d'obligar a portar el gos lligat i recollir els excrements en tot el parc natural,
“es pren per preservar les espècies protegides com per exemple el gall de bosc, la perdiu blanca, el gat fer o la perdiu xerra entre d’altres..
Finalment, s'ha optat per regular l'ús de drons perquè s'han detectat algunes pràctiques que poden ser nocives per la fauna autòctona com ara la persecució de ramats d'isards amb aquests aparells per enregistrar imatges.
D'altra banda, també cal recordar que no es pot fer senderisme fora dels camins senyalitzats. Cal recordar que totes aquestes tasques de vigilància i regulació de l'ús públic únicament pretenen garantir l'alta biodiversitat del parc perquè les futures generacions en puguin gaudir de la mateixa manera que ho fem en l'actualitat.