J. Àngel Mortés: «Hem obrat en conseqüència un cop obtingudes les conclusions dels estudis»

Suspensió temporal de les llicències de parcel·lació en la revisió excepcional del POUP

El mes de maig es va aprovar, en una sessió extraordinària de Consell de Comú, la suspensió temporal de noves llicències de parcel·lació urbanística, amb motiu de l’inici del procediment d’estudi i redacció de la revisió excepcional del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia. Una mesura, segons va explicar el cònsol major, J. Àngel Mortés, que s’argumenta amb fets com la declaració de la vall com a Reserva de la Biosfera, un creixement urbanístic desmesurat i els estudis encarregats per conèixer el sostre de creixement demogràfic i ambiental de la parròquia, a més de la prospecció sobre els recursos hídrics. La consellera de Movem Ordino, Bàrbara Pàmies, que es va abstenir en la votació, va expressar el seu desacord en la forma i no el fons, pels tempos que s’han seguit a l’hora d’adoptar la mesura. El cònsol ha argumentat que «en tot moment s’ha obrat en conseqüència un cop obtingudes les conclusions dels estudis». Mortés ha recordat que «Ordino ha estat la primera parròquia a fer aquesta revisió excepcional del POUP com a resposta al creixement general actual». El decret ha estat definit pel mandatari com una «obligació» per protegir una parròquia verda que és Reserva de la Biosfera i que defensa l’Agenda 2030 i el compliment dels ODS. El decret va entrar en vigor el mateix dia 5 de maig, data en què es va publicar al BOPA.   

VIGÈNCIA DE SET MESOS La suspensió està prevista per set mesos i en cap cas quedaran afectats els edificis d’equipaments i dotacions d’iniciativa pública o privada, ni les llicències d’edificació que s’han d’atorgar als terrenys que disposin almenys d’accés rodat, dels serveis d’aigua potable, evacuació d’aigües residuals o un sistema homologat de depuració i subministrament d’energia elèctrica segons la normativa vigent amb anterioritat a la LGOTU.

NOVA PLANIFICACIÓ La viabilitat de la nova planificació que ha de resultar de la revisió excepcional del POUP, i la necessitat d’un nou model global de planificació urbanística, comporten declarar la suspensió temporal de llicències de parcel·lació de terrenys (inclosos els plans parcials) en unitats d’actuació classificades com a sòl urbanitzable o urbà no consolidat, i d’urbanització (inclosos projectes d’urbanització) en les mateixes unitats d’actuació i en tots aquells terrenys o parcel·les que no hagin adquirit la condició de solar.