Nova senyalística urbana per a vianants

Es donarà més visibilitat als llocs i equipaments d'interès

El Comú d’Ordino vol millorar la senyalització per als vianants amb la intenció de donar més visibilitat als llocs i els equipaments d’interès. Ho farà mitjançant un concurs públic per aconseguir el subministrament i la col·locació d’una senyalística homogènia amb els colors corporatius i integrada en el mobiliari urbà. La previsió és instal·lar 14 suports verticals de senyalització, retolats a dues cares, que contindran els diferents indicadors. Els materials utilitzats seran l’acer amb banderola lateral amb vinil, en què s’indicarà els diferents llocs d’interès a través d’icones. La totalitat d’emplaçaments que tindran més visibilitat al poble d’Ordino seran 22, entre els quals trobem sales, edificis i placetes, com ara: l’oficina de Correus, el rocòdrom exterior, la Casa Rossell, la sala La Buna, la Casa Pairal, l’ACCO, la ludoescola, l’Auditori Nacional, etc. També s’instal·laran quatre tòtems, en què es reproduirà un plànol del centre amb la ubicació de tots els espais indicats i altres llocs de caràcter general com poden ser els hotels, els restaurants i els parcs infantils.