Ordino recupera les escoles velles

Ordino ha recuperat l’edifici de les escoles velles (carrer d’Antoni Fiter i Rossell) gràcies al conveni de cessió definitiva que es va signar el 27 de novembre a l’antiga sala del consell,  entre el ministre d'Ordenament territorial, Jordi Torres, i el cònsol majorl, Ventura Espot. 

La vinculació es remunta al 1963, quan el Comú va cedir gratuïtament al Consell General el dret de superfície del terreny anomenat "Peu del Puiet" de 900 m2 aproximadament, per a «l’ensenyança o altres manifestacions de caràcter cultural», un ús que s’haurà de respectar des d'aquest moment.

L’edifici, amb més de 50 anys, té un gran valor patrimonial com a obra representativa de l’arquitectura del granit, i ha estat declarat bé d’interès cultural. En el conveni, el Comú d’Ordino es compromet a fer-se càrrec de les despeses de reforma, conservació i explotació de l’edifici, inclosos els consums.