S'aprova la nova Junta de Govern

En la primera sessió de Consell celebrada el 8 de gener s’ha portat a terme l’aprovació de la composició de la nova Junta de Govern, que estarà integrada pels vuit consellers de la majoria. Al nou Consell que incorpora dues noves conselleres de la minoria, Sandra Tudó i Eva Choy, s’han designat les comissions permanents i s’han aprovat també els titulars de les conselleries.  

En la nova organització i funcionament del Comú, destaca l’impuls que es vol donar al sector privat, tasca que es desenvoluparà des de la conselleria de Comunicació, Administració, Comerç i Dinamització, encapçalada per Xavier Herver. La “Sostenibilitat” també és un nou concepte que apareix al Consell, en la cartera d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat que liderarà Marc Pons.  

La nova constitució de la Junta de Govern i els titulars de les conselleries per als propers quatre anys és la següent:

Hble. Sr. J. Àngel Mortés Pons, cònsol major; Hble. Sra.Gemma RibaCasal, cònsol menor; Hble. Sr. Samuel Duró Backes, conseller major; Hble. Sra. Vanessa Fenes Areny, consellera menor; Hble. Sr. Xavier Herver Merino, capità i conseller; Hble. Sr. Marc Pons,   Conseller; Hble. Sr. Jordi Serracanta Marcet, conseller; Hble. Sra. Maria del Mar Coma Padilla, Consellera.

Pel que fa als titulars de les conselleries, la disposició és la següent: 

Hble. Sr. J. Àngel Mortés Pons, conseller d’Obres i Urbanisme i Conseller dela Comissiómixta de límits parroquials; Hble. Sr. Samuel Duró Backes, conseller de Manteniment, Serveis i Circulació; Hble. Sra. Vanessa Fenes Areny; Consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social; Hble. Sr. Xavier Herver Merino; Conseller d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització; Hble. Sr. Marc Pons Pons, conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat; Hble. Sr. Jordi Serracanta Marcet, conseller de Turisme i Esports i Hble. Sra. Maria del Mar Coma Padilla, consellera de Finances i Pressupost.