Escola de mares i pares de les Valls del Nord

Sessió 4. Places limitades

Capacitem o rescatem?
De quina manera podem apoderar els nens perquè se sentin capaços d’afron-tar els seus reptes i solucionar els problemes amb què es vagin trobant?

Preu: 20 euros

Més informació al tel. 736 925