Gestió de riscos de muntanya

Cicle de cinema de muntanya i de viatges

Al llarg de la conferència s’abordaran els diferents aspectes que ens poden esguerrar una activitat a la muntanya. S’analitzaran els factors implicats en accidents de manera que comprendre’ls i aprendre’n ens aporti eines per practicar activitats a la muntanya amb la màxima seguretat. Veurem els factors que poden dependre del practicant i els factors que no es poden controlar, però sí estudiar. Al final de la conferència, en el torn de preguntes, podrem establir debats constructius sobre el tema.

César Canales Hortelano és diplomat internacional en Medicina de Muntanya.