Gimkna't a 7 bandes pel baratament alimentari

Inscripcions en qualsevol Punt d'Informació Juvenil.

Jornada ludicoesportiva organitzada conjuntament entre Govern i els 7 comuns per donar a conèixer els centres d'informació juvenil i promoure el transport públic entre el jovent.