VI Jornada de la Biodiversitat


Descoberta de papallones i hàbitats a la vall de Sorteny.