El Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) va dirigit a tots els ciutadans majors d’edat que es vegin impedits de tenir autonomia suficient. Els serveis puntuals que ofereix el SAD són: atenció personal (higiene i autonomia); servei domèstic (compra i cuinat d’àpats); acompanyament (compres, visites mèdiques); tràmits administratius, i seguiment en casos de malaltia i altres serveis socials. L’objectiu és dotar les persones d’una major qualitat de vida i autonomia a més d’afavorir la relació i la comunicació de la persona amb el seu entorn.

El Servei d'Atenció també controla i fa el seguiment de l'estat de salut en coordinació amb el metge, la treballadora social, i el Centre d'Atenció Primària. També es fa un seguiment a través de visites domiciliàries i connexió telefònica als padrins que viuen sols i que tenen dificultats per realitzar les seves activitats bàsiques de la vida diària i de relació social.