Obres

 

Assessorem al ciutadà, gestionem les autoritzacions d’obra i realitzem el seguiment de les obres que es fan a la parròquia, ja siguin públiques o privades. També es porta a terme el manteniment de les infraestructures. 

Tel.: 878144
Fax: 878147

Per temes d'obres:  obres@ordino.ad

Per temes d'urbanisme: capurbanisme@ordino.ad