- Quart d'Ordino :

Edifici la Font, 2n pis 
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 11
Dimarts i dijous de 15h a 17h.
Telèfon 839119 

Llevadors :

Hble. Sra. Mònica COSTA DIU
Hble. Sra. Marina BENAZET LLAQUET

- Quart de Sornàs :

Llevadors :

Hble. Sr. Albert ROIG LOSCERTALES
Hble. Sr. Joan FONT PUBILL

- Quart d'Ansalonga :

Llevadors :

Hble. Sr. Víctor SIMONET PONS
Hble. Sr. Antoni NAUDÍ UBACH

- Quart de la Cortinada :

Llevadors :

Hble. Sr. Pere ARMENGOL ARENY
Hble. Sr. Miquel PUJAL RIUS

- Quart de Llorts :

Llevadors :

Hble. Sr. Joan Pere ADELLACH OLIVA
Hble. Sr. Joan ALBÓS BONS