- Quart d'Ordino :

Edifici la Font, 2n pis 
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 11
Dilluns de 16h a 19h.
Telèfon 839119

www.quartordino.ad

mailto:info@quartordino.ad

Llevadors :

Hble. Sr. Roser Calvo Mayor
Hble. Sr. Jaume Coll Centelles

- Quart de Sornàs :

Llevadors :

Hble. Sra. M. Carme Baró Cabanes
Hble. Sra. Anna Font Denjean

- Quart d'Ansalonga :

Llevadors :

Hble. Sr. Antoni Naudí Ubach
Hble. Sr. Jordi Cadena Bons

- Quart de la Cortinada :

Llevadors :

Hble. Sr. Pere Armengol Areny
Hble. Sr. Miquel Pujal Rius

- Quart de Llorts :

Llevadors :

Hble. Sr. Joan Albós Bons
Hble. Sr. Joan Martí Call