Benedicció bestiar

La benedicció del bestiar és la festa dels ramaders de la parròquia que celebren el canvi de guardes amb un dinar plegats al planell de la Rabassa. Al voltant de mitjans d’agost, els ramaders traslladen el bestiar des de les pastures més altes, i en aquest canvi de guardes, dels emprius a les herbes, s’aprofita per beneir els animals.