Ordino participa des del 2013 en el Concurs agrícola nacional de Prats Florits que incentiva les bones pràctiques agrícoles i valora l’equilibri ecològic del prats. Dues finques agrícoles de la parròquia, a Arans i al Serrat han estat distingides per les seves bones pràctiques agrícoles i ecològiques que repercuteixen en la qualitat dels farratges per l’obtenció de la carn; la pol·linització per la producció de mel, la qualitat del paisatge i la cadena ecològica.