Calendari de les sessions de Consell de Comú per al 2022:

 

Gener:

 • Dijous 20, a les 13.30 h

Febrer:

 • Dimecres 23, a les 13.30 h

Tradicional dels arrendaments.

Març:

 • Dijous 31, a les 13.30 h.

Abril:

 • Dijous 28, a les 13.30 h.

Maig:

 • Dijous 26, a les 13.30 h.

Tradicional de Sancogesma.

Juny:

 • Dijous 30, a les 13.30 h.

Juliol:

 • Dijous 28, a les 13.30 h.                                 

Setembre:

 • Dijous 22, a les 13.30 h.

Octubre:

 • Dijous 27, a les 13.30 h.

Novembre:

 • Dijous 24, a les 13.30 h.

Desembre:

 • Dimecres 28 de desembre, a les 12 h. 

Tradicional de Sants Innocents.