Ordino

El cadastre és el registre administratiu d'àmbit parroquial, en què s'inscriuen els béns immobles i es descriuen les característiques físiques i jurídiques. Des del Departament de cadastre i gestió del territori es porta a terme la gestió, el manteniment i la difusió de les dades del cadastre parroquial.

 

Tel.: 878148
Fax: 878147
cadastre@ordino.ad