Es dedica especial atenció en la recuperació, el manteniment i la senyalització dels camins de muntanya. Els camins estan digitalitzats en un SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) vinculat a una base de dades (s'adjunta una mapa simplificat).