Departament de Finances i Pressupost

El Departament de Finances i Pressupost s’ocupa de la tresoreria i la gestió pressupostària i comptable de totes les operacions que es fan al Comú.

Interventor: Joaquim Anglada 
Cap de departament: Meritxell Fàbrega  

Tel. 878 120
A/e: capfinances@ordino.ad

Maria del Mar Coma 2020
Maria del Mar Coma Padilla