Departament de Manteniment i Serveis públics

El departament de serveis s’encarrega del manteniment de les xarxes d’aigua, residuals i pluvials, i de la neteja dels carrers i d’altres zones de la parròquia; gestiona la treta de neu, la recollida selectiva de residus i també té cura dels jardins. Els aparcaments comunals tancats depenen del departament de Serveis.

Cap de departament: 

Tel. 878 154

 

Servei de Circulació

El departament ofereix al ciutadà un servei d’atenció telefònica 24 hores al 163. L’Oficina d’Atenció Ciutadana controla la recollida d’animals abandonats, el control del mobiliari urbà, i l’enllumenat públic. Els agents de circulació vetllen pel compliment de la normativa vigent del codi de circulació.

Caporal: Jordi Delacruz

Tel. 163

Samuel Duró 2020Samuel Duró Backes