Departament de Comunicació i Sistemes d’Informació

El departament administra i controla els sistemes d’informació: telefonia, comunicacions, xarxes informàtiques i webs. Pel que fa a Comunicació, té com a objectiu la promoció i la divulgació de les activitats i les accions que es porten a terme des del Comú. Estableix els canals de comunicació amb la ciutadania, els mitjans de comunicació i es xarxes socials. També edita la publicació trimestral Ordino és viu.

Cap de departament: Agustí Guimerà

Tel. 878 142
A/e: comunicacio@ordino.ad

 

Departament de Gestió i Desenvolupament Humà

S’ocupa de la gestió del personal que depèn del Comú: selecció, incorporacions i acollida. Porta a terme les polítiques retributives, la formació i el desenvolupament humà.

Cap de departament: Patricia Fàbrega

Tel. 878 135
A/e:

 

Xavier Herver 2020
Xavier Herver Merino