Departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat

El departament té cura del sector primari i el patrimoni natural de la parròquia. Gestiona les guardes comunes i garanteix el bon ús de les pastures. També gestiona el Parc natural de la vall de Sorteny gràcies als agents forestals i coordina el Centre d’Interpretació de la Natura de la Cortinada.

Cap de departament: Sergi Riba

Tel. 878 126
agrimediambient@ordino.ad

Eduard Betriu 2020
Eduard Betriu Lizarte