Departament de Cadastre i Gestió del Territori

El cadastre és el registre administratiu d’àmbit parroquial en què s’inscriuen els béns immobles i es descriuen les característiques físiques, jurídiques i econòmiques del territori. El departament controla des d’aquí la gestió, el manteniment i l’actualització de les dades que conté.

Cap de departament: Esteve Balcon

Tel. 878 148
cadastre@ordino.ad

 

Departament d’Obres i Urbanisme

El departament ofereix assessorament al ciutadà i atorga els permisos i autoritzacions d’obra públiques i privades. Es realitza el seguiment de les obres  i s’ocupa del manteniment de les infraestructures.

Cap de departament d'Obres: Manel Montes

Cap de departament d'Urbanisme: Mercè Tubau

Tel. 878 144

231228 Membres del Consell L 7.jpg          Maria del Mar Coma Padilla