Servei de Circulació

El departament ofereix al ciutadà un servei d’atenció telefònica 24 hores al 163. L’Oficina d’Atenció Ciutadana controla la recollida d’animals abandonats, el control del mobiliari urbà, i l’enllumenat públic. Els agents de circulació vetllen pel compliment de la normativa vigent del codi de circulació.

Caporal: Jordi De La Cruz

Tel. 163

231228 Membres del Consell L 8.jpg
            Eduard Betriu Lizarte