Departament de Gestió i Desenvolupament Humà

S’ocupa de la gestió del personal que depèn del Comú: selecció, incorporacions i acollida. Porta a terme les polítiques retributives, la formació i el desenvolupament humà.

Cap de departament: Patricia Fàbrega

Tel. 878 135
A/e: gdh@ordino.ad

231228 Membres del Consell L 2.jpg

           Meritxell Rabadà Duque