El nostre model educatiu es basa en el respecte de les necessitats evolutives de l’infant, on l’aprenentatge es fa a través de l’observació, la manipulació i l'experimentació. Ens adaptem el moment evolutiu de cada infant ja que cadascú té un ritme i una manera particular de manifestar-se.

Els primers anys de vida de l’infant són de vital importància i treballem per tenir la màxima cura de les seves necessitats bàsiques: higiene, alimentació i descans però també les necessitats afectives, emocionals, personals, intel·lectuals. Potenciem la seguretat, la confiança i la sociabilitat dels infants, per això, les rutines diàries són l’eix de les activitats que es fan al llarg del dia, per incidir de manera positiva en el seu  aprenentatge i desenvolupament. Les propostes de joc i activitats es troben en consonància amb aquest principi, posant especial atenció a les vivències.

La finalitat és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, tot proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.