Per l’infant aprendre és construir nous significats de la realitat que l’envolta, els quals enriqueixen els coneixements ja adquirits, i permeten la seva aplicació a noves situacions cada vegada més complexes. Quan el tipus d’aprenentatge permet conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat, parlem d’un aprenentatge significatiu, l’infant és el subjecte del seu propi aprenentatge.

Ensenyar és, facilitar l’experiència i els instruments perquè l’infant faci uns aprenentatges significatius, d’acord amb el seu nivell evolutiu i el context sociocultural on viu.

El currículum de l’Educació Infantil s’estructura en tres grans àrees en les quals l’infant realitza aprenentatges significatius, observables i avaluables per l’educadora. Les àrees i els àmbits d’aprenentatge són:

  1. Descoberta d’un mateix: aspectes corporals i d’identitat.
  2. Formes de representació (intercomunicació i llenguatge).
  3. Descoberta de l’entorn natural i social.