Contractació d’un/a auxiliar pel servei de circulació comunal