Marc pressupostari 2016 2019 - Revisió per a l'exercici 2017