Sessió ordinària 22 de setembre 2022

Data de publicació. 22/09/2022