Sessió ordinària 3 d'octubre 2022

Data de publicació: 3/10/2022