Sessió ordinària 27 d'octubre 2022

Data de publicació: 27/10/2022