Sessió ordinària, tradicional de Sants Innocents 28 de desembre 2014

Data publicació: 28/12/2014